*แนะนำให้คุณกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ( มีผลสำหรับคนที่จดโดเมน )

*กรุณากรอกข้อมูลที่ติดต่อได้จริง เช่น เบอร์โทร,อีเมล์,ที่ติดต่อได้ (เพื่อรับการแจ้งเตือน หรือ ข่าวสารต่าง ๆ จากทางเว็บ)
*เพื่อป้องกันการทุจริต บัญชีของลูกค้าเอง หากกรอกข้อมูลมามั่ว ๆ หากทางเว็บขอหลักฐานยืนยันตัวตน อาจจะมีปัญหาได้

ในการลงทะเบียนกรุณาสั่งซื้อบริการ (หลังจากทำรายการคุณจะสามารถสมัครสมาชิกได้ ) All Orders www.coolhostplus.net