นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ CoolhostPlus.Net ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

2.นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ เว็บไซต์ CoolhostPlus จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

3.หากเราตรวจสอบพบว่า ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จ ผู้ใช้งานจะต้องส่งเอกสารทางราชการ คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เซ็นด้วยปากกา

"สำเนาถูกต้อง ชื่อ-สกุล ใช้สำหรับยืนยันการเปิดใช้บริการ เท่านั้น" ส่งมายังเรา เพื่อทำการ Active สินค้าและบริการของเรา

4.เราไม่มีนโยบายการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล ยกเว้นแต่ว่า จะได้รับเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ แสดงถึงชื่อและนามสกุลที่เปลี่ยนแปลง

5.เราไม่มีนโยบายฝากติดต่อ หรือติดต่อกับทีมงานโดยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของผู้เปิดใช้บริการกับเรา ผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อเองเท่านั้น

6.ทางเราเป็นแค่ผู้ให้บริการพื้นที่เท่านั้น ไม่รู้เห็น ต่อข้อมูลบนเว็บไซต์นั้น ๆ แต่อย่างได เจ้าของเว็บต้องเป็นคนรับผิดชอบเองทั้งหมดต่อข้อมูลที่ลงบนเว็บไซต์ ของท่านเอง

ผู้ให้บริการ www.CoolhostPlus.net