> คลังความรู้ > Control Panel directadmin


วิธีเลือก PHP version ผ่าน directadmin
วิธีเลือก version ของ PHP ผ่าน directadminผู้ใช้สามารถเลือก PHP version...

การจัดการฐานข้อมูล Database
การจัดการฐานข้อมูล, Database Mysql, Repair Databaseคลิก Mysql Management ต่อไป เป็นการ...

การสำรองข้อมูล Backup และคืนค่าข้อมูล Restore
 การสำรองข้อมูล ( Backup Website )                              ข้อมูลเว็บไซต์ของท่าน...

วิธีการบีบอัด File ใน DirectAdmin Control Panel
วิธีการบีบอัดไฟล์...

วิธีติดตั้ง Laravel บน Shared Hosting
Laravel คือ PHP Framework ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นแบบ...

วิธีติดตั้ง SSL DirectAdmin Login :2222
โดยค่า Default ของตัว Control Panel ที่มีชื่อว่า DirectAdmin (DA) มันจะไม่มี SSL มาให้ และ...

วิธีสร้างฐานข้อมูล (Database) ใน Direct Admin
วิธีสร้างฐานข้อมูล, การจัดการฐานข้อมูล, Database Mysql, Repair Database คลิก Mysql...

วิธีเปลี่ยนโดเมนบน Web Control Panel DirectAdmin
วิธีการเปลี่ยนโดเมน เมื่อคุณ login...

วิธีแตกไฟล์บนโฮส directadmin
วิธีแตกไฟล์บนโฮส ที่ใช้ Cp directadmin นะครับ ไฟล์ที่รองรับ zip .tar.gz1....

แก้ไขพื้นที่เต็มสำหรับ DirectAdmin อัพเดทใหม่ ตอนลบข้อมูลออก
    แก้ไข DirectAdmin พื้นที่เต็ม ขนาดว่าเราลบข้อมูลออกไปแล้ว...