> คลังความรู้ > Server Optimization > Enabling/Disabling PHP extensions in DirectAdmin CustomBuild


Enabling/Disabling PHP extensions in DirectAdmin CustomBuild


DirectAdmin สามารถติดตั้งส่วนขยาย PHP ต่อไปนี้ทั่วทั้งเซิร์ฟเวอร์:

“gmp, ioncube, imagick, imap, opcache, phalcon, suhosin, xmlrpc, zend”

ในบทช่วยสอนนี้ เราจะเปิดใช้งานและปิดใช้งานส่วนขยาย PHP ด้านบนใน Directadmin CustomBuild


เปิดใช้งานส่วนขยาย PHP

1) ลงชื่อเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์ของคุณผ่าน SSH

2) เปลี่ยนไดเร็กทอรีเป็น custombuild และรันการอัปเดต

cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build update


3) คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งทั้งหมดหรือคำสั่งใดๆ ต่อไปนี้ได้ขึ้นอยู่กับส่วนขยายที่คุณต้องการเปิดใช้งาน

./build set_php gmp yes
./build set_php ioncube yes
./build set_php imagick yes
./build set_php imap yes
./build set_php opcache yes
./build set_php phalcon yes
./build set_php suhosin yes
./build set_php xmlrpc yes
./build set_php zend yes


4) คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งทั้งหมดหรือคำสั่งใดๆ ต่อไปนี้ได้ ขึ้นอยู่กับส่วนขยายที่คุณต้องการติดตั้ง/อัปเดต


./build php_gmp
./build php_ioncube
./build php_imagick
./build php_imap
./build php_opcache
./build php_phalcon
./build php_suhosin
./build php_xmlrpc
./build php_zend

./build rewrite_confs


ปิดการใช้งานส่วนขยาย PHP
คุณสามารถปิดใช้งานส่วนขยาย PHP ทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยการเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ทั้งหมดหรือใดๆ ขึ้นอยู่กับส่วนขยายที่คุณต้องการปิดใช้งานในขั้นตอนที่ 3

./build set_php gmp no
./build set_php ioncube no
./build set_php imagick no
./build set_php imap no
./build set_php opcache no
./build set_php phalcon no
./build set_php suhosin no
./build set_php xmlrpc no
./build set_php zend no


การตรวจสอบส่วนขยายที่เปิดใช้งาน
คุณสามารถตรวจสอบส่วนขยายได้โดยใช้คำสั่ง “php -m” จากบรรทัดคำสั่งหรือโดยใช้หน้า php.info

 





บทความจาก https://www.interserver.net/tips/kb/enabling-disabling-php-extensions-in-directadmin-custombuild/
เรียบเรียง และ แปลภาษาไทย coolhostplus.net

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read