> คลังความรู้ > Control Panel directadmin > วิธีเปลี่ยนโดเมนบน Web Control Panel DirectAdmin


วิธีเปลี่ยนโดเมนบน Web Control Panel DirectAdmin


วิธีการเปลี่ยนโดเมน

เมื่อคุณ login เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ใด้คุณคลิ๊กที่ Domain setup ดั้งรูปที่ 1

 

เมื่อคลิ๊กเลือก Domain setup แล้วจะปรากฏหน้าต่าง เมนูให้เลือก

1. Add Another Domain คือการแอดเพิ่มโดเมนใหม่เข้าไป
2. Change a Domain Name คือการเปลี่ยนโดเมนใหม่


ให้เลือหที่ Change a Domain Name
ต่อมาให้คุณใส่ชื่อโดเมนใหม่เข้าไปท่างช่องของมูลด้านขวา เช่น xxx.com ( ชื่อโดเมนที่ต้องการเปลี่ยน ไม่ต้องมี www )
เมื่อใส่ชื่อโดเมนใหม่แล้วให้คุณกด ปุ่ม Change ที่อยู่มุมด้านขวา เท่านี้การเปลี่ยนชื่อโดเมนเนมของคุณก็สมบูรณ์แล้วค่ะ


หากต้องการเพิ่มโดเมน ให้เลือกเมนู Add Another Domain เพิ่มโดเมนแล้วกด Create ได้เลย

 

 

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read