> คลังความรู้ > วิธีสั่งซื้อ/ต่ออายุบริการ > วิธี Upgrade/Downgrade บริการ


วิธี Upgrade/Downgrade บริการ


วิธี Upgrade/Downgrade บริการ


1. เข้าไปในส่วนของบริการของท่าน แล้วมองหาเมนูตามในรูป2. หลังกด Upgrade/Downgrade จะเปลี่ยนไปหน้าที่ให้เลือกแพ็คเกจอื่นๆ สามารถเลือกได้เลย


Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read