> คลังความรู้ > Server Optimization > การปิด-เปิด http://ip/~username เพื่อความปลอดภัย บน DirectAdmin


การปิด-เปิด http://ip/~username เพื่อความปลอดภัย บน DirectAdmin


ในการเปิดใช้งานการเรียกดูเว็บไซต์ด้วยที่อยู่ IP คุณจะต้องเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

สั่งที่ละบรรนทัด

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set userdir_access yes
./build rewrite_confsเว็บไซต์สามารถเยี่ยมชมด้วยที่อยู่ IP ตัวอย่างเช่น 104.00.0.10/~ ชื่อผู้ใช้
นี่จะเป็นการเปิดใช้งานเว็บไซต์เริ่มต้นของชื่อผู้ใช้
ปิดการใช้งานเว็บไซต์ด้วยที่อยู่ ip/~username

สั่งที่ละบรรนทัด
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set userdir_access no
./build rewrite_confs

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read