> คลังความรู้ > วิธีจัดการโดเมน > เอกสารที่ใช้สำหรับจด Domain.th > เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมนเนม .ac.th


เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมนเนม .ac.th
สำหรับการจดโดเมน .th การส่งเอกสารใช้วิธีการสแกนส่งมาให้เราทางอีเมล coolhostplus@gmail.com
ในกรณีที่ไม่มีเครื่องสแกนสามารถใช้เป็นกล้องถ่ายรูปแทนก็ได้

 


.ac.th (สำหรับสถาบันการศึกษา ที่จดทะเบียนในประเทศไทย) เอกสาร : (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

- หนังสือจัดตั้งโรงเรียน ที่เซ็นรับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - (ตัวอย่าง)

- กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น ให้ทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและ เซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน ( ตัวอย่าง)

มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามก่อนได้

ช่องทางการติดต่อ
coolhostplus@gmail.com

โทร : 064-3097-347 เวลา 10:00 - 20:00 น.

facebook/Coolhostplus

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read