> คลังความรู้ > วิธีจัดการโดเมน > เอกสารที่ใช้สำหรับจด Domain.th > เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมนเนม .or.th


เอกสารที่ใช้สำหรับจดโดเมนเนม .or.th

สำหรับการจดโดเมน .th การส่งเอกสารใช้วิธีการสแกนส่งมาให้เราทางอีเมล coolhostplus@gmail.com
ในกรณีที่ไม่มีเครื่องสแกนสามารถใช้เป็นกล้องถ่ายรูปแทนก็ได้

 
.or.th (สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร)

-  หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น

-  กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น ใช้หนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด,

-  ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริงมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามก่อนได้

ช่องทางการติดต่อ
coolhostplus@gmail.com

โทร : 064-3097-347 เวลา 10:00 - 20:00 น.

facebook/Coolhostplus

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read