> คลังความรู้ > Control Panel VestaCP > คำสั่ง Auto Repair Optimize MySQL/MariaDB สำหรับ VestaCP


คำสั่ง Auto Repair Optimize MySQL/MariaDB สำหรับ VestaCP


สำหรับ VestaCP โดยเฉพาะ


คำสั่ง Copy ไปวางได้เลย

mysqlcheck -uroot -p`grep "PASSWORD=" /usr/local/vesta/conf/mysql.conf | cut -d "'" -f6` --auto-repair --optimize --all-databases

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read