> คลังความรู้ > Control Panel directadmin > วิธีติดตั้ง SSL DirectAdmin Login :2222


วิธีติดตั้ง SSL DirectAdmin Login :2222


โดยค่า Default ของตัว Control Panel ที่มีชื่อว่า DirectAdmin (DA) มันจะไม่มี SSL มาให้ และ Port ที่ใช้สำหรับ Login ก็คือ :2222 นั่นเอง

ปัจจุบัน DA รองรับการใช้งาน Let’s Encrypt ซึ่งเป็น SSL ฟรี สามารถขอ SSL ได้ผ่าน DA เลย การติดตั้ง SSL ให้หน้า DA Login จึงไม่ต้องเสียเงินอีกต่อไป

ต้องการใส่ SSL ให้หน้า Login เพื่อป้องกันการ Sniff User & Pass สามารถทำได้ดังนี้ (Custombuild 2.0)


วิธีนี้ใช้ได้สำหรับผู้ที่ใช้งานในสิทธิ์ root เท่านั้น  

คำสั่ง

#cd /usr/local/directadmin/scripts
#./letsencrypt.sh request your.hostname.com 4096


โดยแก้ไข your.hostname.com ให้เป็น your.hostname.com ของคุณ


หากในขั้นตอนนี้ไม่ผ่าน ให้ทำการเพิ่ม DNS A Record ดังนี้

your.hostname.com
www.your.hostname.com
mail.your.hostname.com
pop.your.hostname.com
smtp.your.hostname.com
ftp.your.hostname.com

หลังจาก req SSL ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอประมาณ 1 นาที ลองทดสอบเข้า URL https://your.hostname.com หรือจะลอง https://your.hostname.com:2222 ก็ได้ จะต้องขึ้นรูปกุญแจสีเขียว

จากนั้น ให้เราตั้งค่า DirectAdmin ให้ทำการ Redirect ไปหน้า Login ที่มี SSL เสมอ

ตั้งค่าตามนี้ ใชำคำสั่งที่ละบรรทัด

โดยแก้ไข your.hostname.com ให้เป็น your.hostname.com ของตัวเองด้วยนะครับ

#cd /usr/local/directadmin/conf
#perl -pi -e 's/SSL=0/SSL=1/' directadmin.conf
#echo "carootcert=/usr/local/directadmin/conf/carootcert.pem" >> directadmin.conf
#echo "force_hostname=your.hostname.com" >> directadmin.conf
#echo "ssl_redirect_host=your.hostname.com" >> directadmin.conf
#/etc/init.d/directadmin restart
.ลิงก์เกี่ยวข้อง: https://help.directadmin.com/item.php?id=15
ที่มาของบทความ : https://xvlnw.com/topic/169

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read