> คลังความรู้ > วิธีใช้งาน Reseller Hosting > การสร้างแพ็คเกจ/แบ่งพื้นที่ Reseller โฮสติ้ง


การสร้างแพ็คเกจ/แบ่งพื้นที่ Reseller โฮสติ้ง


Reseller Level จัดการแพ็คเกจเพื่อให้บริการ

DEMO ศึกษาเมนูก่อนใช้งานจริง
https://www.directadmin.com:2222/
login: demo_reseller
password: demo


1. การสร้าง/จัดการแพ็คเกจเพื่อให้บริการ

การจะสร้างแอคเคาท์โฮสติ้งลูกค้าขึ้นมาได้ จำเป็นต้องมีการสร้างแพ็คเกจไว้ก่อนอย่างน้อย 1 แพ็คเกจ

การสร้างแพ็คเกจ

2.เข้าสู่ DirectAdmin Control Panel ด้วย URL, Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล์เปิดบริการ
เมื่อเข้ามาแล้ว เมนูด้านขวาให้เลือก Reseller Level จากนั้นให้เลือกเมนู Manage User Packages หรือ Add Package3.ลิมิตรายละเอียดต่างๆที่ต้องการสำหรับแพ็คเกจนี้ เช่น แบนวิดธ์ พื้นที่ จำนวนโดเมน จำนวนซับโดเมน เป็นต้น
จากนั้นที่ช่อง Package Name ด้านล่างสุดให้ตั้งชื่อแพ็คเกจเป็นภาษาอังกฤษ แล้วกด Save เพื่อบันทึกข้อมูล


4.ทำซ้ำหากต้องการเพิ่มแพ็คเกจอื่นๆ

การแก้ไข/ลบแพ็คเกจเดิม

ท่านสามารถแก้ไขหรือลบแพ็คเกจเดิมที่มีอยู่แล้วได้ผ่านเมนู Manage User Packages ของ Reseller Levelหากไม่เข้าใจติดต่อเรา coolhostplus.net

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read