> คลังความรู้ > วิธีใช้งาน Reseller Hosting > การสร้างแพ็คเกจ/แบ่งพื้นที่ Reseller โฮสติ้ง


การสร้างแพ็คเกจ/แบ่งพื้นที่ Reseller โฮสติ้ง


Reseller Level จัดการแพ็คเกจเพื่อให้บริการ

DEMO ศึกษาเมนูก่อนใช้งานจริง
https://www.directadmin.com:2222/
login: demo_reseller
password: demo


1. การสร้าง/จัดการแพ็คเกจเพื่อให้บริการ

การจะสร้างแอคเคาท์โฮสติ้งลูกค้าขึ้นมาได้ จำเป็นต้องมีการสร้างแพ็คเกจไว้ก่อนอย่างน้อย 1 แพ็คเกจ

การสร้างแพ็คเกจ

2.เข้าสู่ DirectAdmin Control Panel ด้วย URL, Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล์เปิดบริการ
เมื่อเข้ามาแล้ว เมนูด้านขวาให้เลือก Reseller Level จากนั้นให้เลือกเมนู Manage User Packages หรือ Add Package







3.ลิมิตรายละเอียดต่างๆที่ต้องการสำหรับแพ็คเกจนี้ เช่น แบนวิดธ์ พื้นที่ จำนวนโดเมน จำนวนซับโดเมน เป็นต้น
จากนั้นที่ช่อง Package Name ด้านล่างสุดให้ตั้งชื่อแพ็คเกจเป็นภาษาอังกฤษ แล้วกด Save เพื่อบันทึกข้อมูล






4.ทำซ้ำหากต้องการเพิ่มแพ็คเกจอื่นๆ

การแก้ไข/ลบแพ็คเกจเดิม

ท่านสามารถแก้ไขหรือลบแพ็คเกจเดิมที่มีอยู่แล้วได้ผ่านเมนู Manage User Packages ของ Reseller Level



หากไม่เข้าใจติดต่อเรา coolhostplus.net

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read