> คลังความรู้ > การใช้งานโฮสติ้ง > แก้ไขปัญหา Filezilla เวอร์ชั่นใหม่ เชื่อมต่อ server ไม่ได้


แก้ไขปัญหา Filezilla เวอร์ชั่นใหม่ เชื่อมต่อ server ไม่ได้


โปรแกรม FileZilla ตั้งแต่เวอร์ชั่น 3.10.0 เป็นต้นมา ได้มีการบังคับใช้การเชื่อมต่อ FTPS
Directadmin or FTP ถูก Block Port 2121/2222


วืธีใช้งาน
1.เปิดโปรแกรม FileZilla คลิกที่เมนู File/แฟ้ม
2.เลือก Site Manager / ตัวจัดการที่ตั้ง หรือใช้ คีย์ลัด Ctrl+S
3.คลิก New Site / ที่ตั้งใหม่
4.เลือก Protocol/โปรโตคอล เป็น FTP - File Transfer Protocol
5.เลือก Encryption/การเข้ารหัส  เป็น Only use plain FTP (insecure)
6.กรอก IP หรือ FTP.โดเมน ลงในช่อง Host
กรอก User(ผู้ใช้) และ Password ลงในช่อง User และ Password ที่ได้รับจากทางโฮส
7.ช่อง logon Type  เลือกเป็น Normal หรือ ปกติ (ภาษาไทย) เสร็จ
กด Connect หรือ OK เพื่อบันทึกไว้


( หรือ อีกวิธีโหลด FileZilla เวอร์ชั่นเก่า ตามลิ้งเลย โหลด FileZilla )

ตัวอย่างตามรูปWas this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read