> คลังความรู้ > Server Optimization > วิธีติดตั้ง Clamav เพื่อสแกนไวรัสบน Directadmin


วิธีติดตั้ง Clamav เพื่อสแกนไวรัสบน Directadmin


ClamAV เป็น Software ป้องกันไวรัสที่ได้รับความนิยมสูงในผู้ใช้งาน Linux
วันนี้จะแนะนำการ Install ใน Directadmin และเพิ่ม rule พิเศษสำหรับการค้นหา  PHP Backdoor / Malware


ติดตั้ง ClamAV บน Directadmin

ใช้คำสั่งตามนี้ได้เลย

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set clamav yes
./build clamav

เพิ่ม Rules จาก rfxn สำหรับค้นหา PHP Shell / Backdoor โดยแก้ไขไฟล์  /etc/freshclam.conf  และเพิ่มคำสั่งด้านล่างเข้าไป

DatabaseCustomURL http://www.rfxn.com/downloads/rfxn.ndb
DatabaseCustomURL http://www.rfxn.com/downloads/rfxn.hdb


สั่ง Update rule ด้วยคำสั่ง  freshclam

ทดสอบ Scan Virus/Malware

ความหมายคือให้ scan Virus ทุกไฟล์ใน /home โดยถ้าเจอจะนำไปเก็บไว้ที่ /tmp/virus

1. สร้าง  mkdir /tmp/virus
2. คำสั่ง scan Virus  clamscan -ri --move=/tmp/virus /home  หรือ clamscan -i -v -r --move=/tmp/virus /home

สั่งหรับตั้ง crontab

11 3 * * * root mkdir /tmp/virus ; clamscan -ri --log=var/log/clamscan.log --move=/tmp/virus/


ที่มา https://forums.cpanel.net/threads/clamav-scan-home-and-move-infected-files.197722/
ที่มา https://help.ruk-com.in.th/topic/7629/Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read