> คลังความรู้ > คำสั่ง Server/VPS > คำสั่งบีบอัด และ แตกไฟล์ zip


คำสั่งบีบอัด และ แตกไฟล์ zip


คำสังในการ ZIP (บีบไฟล์)
#zip -r ชื่อไฟล์ ZIP ที่ต้องการ.zip ไดเรคทอรี่ที่ต้องการ zip
ตัวอย่าง
zip -r filename.zip directory

คำสั่งในการ UNZIP (แตกไฟล์)
#unzip  ชื่อไฟล์ ZIP ที่ต้องการ UNZIP
ตัวอย่าง
unzip filename.zip

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read