> คลังความรู้ > Server Optimization > วิธีเปลี่ยน PORT SSH


วิธีเปลี่ยน PORT SSH

การแก้ไข SSH Port เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องกันการ สุ่ม Hack จากผู้ไม่ประสงค์ดี

วิธีการเปลี่ยน SSH PORT

ใช้คำสั่ง vi /etc/ssh/sshd_config
แก้ไข ลบ # หน้า #Port 22  และทำการแก้ไข Port อื่น เช่น Port 2018

แล้วสั่ง

/etc/init.d/sshd restart

ออกจาก SSH แล้วลองเข้าใหม่อีกที


บทความโดย coolhostplus.net

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read