> คลังความรู้ > Control Panel VestaCP > วิธีเชื่อมต่อ FTp และ อัพไฟล์ Control VestaCP


วิธีเชื่อมต่อ FTp และ อัพไฟล์ Control VestaCP


วิธีเชื่อมต่อ FTp และ อัพไฟล์ Control VestaCP

กรอก IP ชื่อ รหัส ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องใส่ พอร์ต นอกจากทางโฮสจะใช้พอร์ตอื่นๆ

มาดูหลังจากที่เข้า ftp ได้แล้วจะมีหน้าตามแบบนี้

ในการอัพข้อมูล ที่อยู่จะเป็น /web/โดเมน/public_html ไฟล์ข้อมูลจะอยู่ใน public_html เท่านั้น
ถ้าใครที่มีหลายโดเมน ก็จะเป็น /web/เลือกโดเมนนั้นๆ/public_html เช่นกัน

ข้อมูลที่ถูกต้องต้องอยู่ใน public_html ตามภาพที่ 2 ใครที่ใช้โฮสไม่เป็นมักจะลบ public_html ออก ไม่ควรลบ

และในฟรี Control VestaCP จะไม่มี File Manager มาให้เราจัดการไฟล์ผ่านเว็บได้ แบบ DirectAdmin ต้องซื้อเพิ่มเอา
ถ้าไม่อะไรมากเราก็ใช้โปรแกรม ftp เอาก็ง่ายดี


เสร็จแล้ว Cr coolhostplus.net


Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read