> คลังความรู้ > Control Panel VestaCP > แอดเพิ่มโดเมน Control VestaCP


แอดเพิ่มโดเมน Control VestaCP


แอดเพิ่มโดเมน Control VestaCP ดูตามภาพนี้ได้เลย อาจจะไม่เหมือนบน DirectAdmin Control Panel


เพิ่มโดเมน ไปที่เมนู WEB ได้เลยในนี้จะรวมไว้ทุกโดเมน ทั้งโดเมนย่อ (ซับโดเมน)

เหมือกดตามภาพข้างบนแล้วก็จะมาเจอหน้านี้ ให้กดตามภาพเลยหลังจากนั้นก็จะได้มาเจอหน้าที่เราต้องเอาโดเมนเพิ่มลงไป
โดยไม่ต้องมี www. นำหน้านะครับ กรอกแค่ชื่อโดเมนลงไปตามตัวอย่าง


เสร็จแล้ว Cr coolhostplus.net


Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read