> คลังความรู้ > Server Optimization > คำสั่ง Auto-Repair Optimize MySQL/MariaDB สำหรับ VestaCP


คำสั่ง Auto-Repair Optimize MySQL/MariaDB สำหรับ VestaCP


วิธีการคล้ายๆกับ คำสั่ง Auto-Repair, Optimize MySQL/MariaDB สำหรับ DirectAdmin นะครับ,
เพียงแต่อันนี้สำหรับ VestaCP โดยเฉพาะ เพราะว่าไฟล์ config ของ Database มันอยู่คนละที่กัน

mysqlcheck -uroot -p`grep "PASSWORD=" /usr/local/vesta/conf/mysql.conf | cut -d "'" -f6` --auto-repair --optimize --all-databases


ที่มา https://xvlnw.com/topic/35

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read