> คลังความรู้ > Server Optimization > วิธีติดตั้ง Install vestacp


วิธีติดตั้ง Install vestacp


Install vestacp
#    Supported Operating Systems:
#    RHEL / CentOS 5,6,7
#    Debian 6,7,8
#    Ubuntu 12.04-15.10

# Connect to your server as root via SSH

ssh root@your.server

# Download installation script

curl -O http://vestacp.com/pub/vst-install.sh

# Run it

bash vst-install.sh

https://vestacp.com/#install

vestacp Debian 6,7,8  Debian vestacp curl: command not found

สั่ง apt-get update และตามด้วย apt-get install curlWas this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read