> คลังความรู้ > วิธีจัดการโดเมน > การเชื่อมต่อโดเมนไปยัง Blogger


การเชื่อมต่อโดเมนไปยัง Blogger


ขั้นตอนการเพิ่มโดเมนไปยัง Blogger
1. เข้าหน้าจัดการ Blogger
2. เลือกบล็อกที่ต้องการจัดการ จากนั้นเลือก Settings > Basic
3. ภายใต้หัวข้อ "Publishing" ให้เลือก "Edit" > "Switch to advanced settings."
 ในช่อง http:// ... ให้ระบุเป็น www.<ชื่อโดเมนของคุณ> จากนั้นกด Save

สำหรับจัดการโดเมน
1. เข้าสู่ระบบจัดการโดเมน http://www.clients.coolhostplus.net
2. เลือกโดเมนที่ต้องการจัดการ
3. ไปที่เครื่องมืออื่นๆ เลือก DNS Management จะเจอหน้าเมนูให้ใส่ค่าต่างๆ
4. ให้เลือกช่อง Record Type เป็น CNAME แล้วใส่ค่าต่างๆ ลงไป


จะเป็นโค้ดที่ต้องใช้ สองสวนคับง่ายๆ ไม่ยากเลย

ดูตามรูปเลย

Cr coolhostplus.net
Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read