> คลังความรู้ > คำสั่ง Server/VPS > Compile Apache (DirectAdmin Custombuild)


Compile Apache (DirectAdmin Custombuild)


หากท่านพบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการอัพเดต Apache เวอร์ชั่นใหม่

ใช้คำสั่งที่ละบรรทัด

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build apache
/etc/init.d/httpd restart

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read