> คลังความรู้ > Control Panel directadmin > วิธีเลือก PHP version ผ่าน directadmin


วิธีเลือก PHP version ผ่าน directadmin


วิธีเลือก version ของ PHP ผ่าน directadmin
ผู้ใช้สามารถเลือก PHP version ใช้งานได้เองผ่าน Web Control Panel


ขั้นตอนการเลือกเปลี่ยน PHP

1. Login เข้า Directadmin แล้วไปที่เมนู Domain Setup

ในกรณีที่ท่านมีหลายโดเมนใน Package เมื่อเข้าหน้า Directadmin ระบบจะให้เลือกโดเมนที่จะจัดการก่อน
แล้วค่อยมาเลือก Domain Setup อีกที (ดูตามรูปประกอบที่ 1)2. เลือกโดเมนที่จะจัดการ
จะเข้าสู่หน้าเลือกโดเมนอีกรอบครับ ดูตามรูปประกอบที่ 2


3.เลือกเวอร์ชั่นของ PHP

จะอยู่ที่ส่วนท้ายที่ "PHP Version Selector" โดยท่านจะเห็นว่ามี PHP 2 version


โดยแบ่งเป็น "First PHP" และ "Second PHP"

ในการเลือกนี้ "First PHP" จะเป็น Version ที่ถูกนำไปใช้ และ เมื่อปรับค่า "First PHP"
ต้องไม่เป็นเวอร์ชั่นเดียวกับ "Second PHP" ( ดูตามรูปประกอบที่ 3 )

จากนั้นกดปุ่ม "Save" เป็นอันเสร็จครับ.

หลังจากนั้น รอระบบ php Version  ประมาณ 5 - 15 นาที แล้วใช้งานได้ปกติ


ข้อมูลโดย coolhostplus.net
Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read