> คลังความรู้ > Server Optimization > ติดตั้ง Mod_Evasive เพื่อป้องกัน DDOS Attack


ติดตั้ง Mod_Evasive เพื่อป้องกัน DDOS Attack


ssh เข้า root แล้วไปที่

cd /usr/local/directadmin/custombuild
สำหรับ mod_evasive apache2.2.x  ลิ้งเสียแจ้งทีมงานได้
แล้วสั่ง wget https://1fgqfu4.oloadcdn.net/dl/l/9uSE0gdZVIs/Y143j2ztkUE/mod_evasive_1.10.1.tar.gz

สำหรับ mod_evasive apache2.4.x  ลิ้งเสียแจ้งทีมงานได้
wget https://oqfnwq.oloadcdn.net/dl/l/GHw5VGpKv7E/YnGz5NAIGD8/mod_evasive_1.10.1.tar.gz
สำรอง
wget http://clients.svmusichost.net/downloads/mod_evasive/mod_evasive_1.10.1.tar.gz

คำสั่งแต่ไฟล์
tar xzf mod_evasive_1.10.1.tar.gz

เข้าไปยัง Directory ใช้คำสั่ง
cd mod_evasive

คำสั่ง Run การทำงาน

APACHE v2.0

  1. Extract this archive

  2. Run apxs -i -a -c mod_evasive20.c

  3. The module will be built and installed into $APACHE_ROOT/modules, and loaded into your httpd.conf

  4. Restart Apache

APACHE v2.4

  1. Extract this archive

  2. Run apxs -i -a -c mod_evasive24.c

  3. The module will be built and installed into $APACHE_ROOT/modules, and loaded into your httpd.conf

  4. Restart Apacheใช้คำสั่งสร้าง Directory ไว้เก็บ Logs

คำสั้ง mkdir /var/log/mod_evasive/
ตามด้วย กำหนดสิทธิ์  chmod -R 777 /var/log/mod_evasive/

ติดตั้งเสร็จใช้คำสั่ง /usr/local/directadmin/custombuild/mod_evasive/test.pl เพื่อทดสอบ


ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้ตาม google
หรือ สำหรับ apache2.4 https://github.com/shivaas/mod_evasive

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read