> คลังความรู้ > คำสั่ง Server/VPS > วิธี Import/Export Database ผ่าน ssh


วิธี Import/Export Database ผ่าน ssh


การ Export Database

1. Login เข้า ssh ด้วย User ที่มีสิทธิ์จัดการฐานข้อมูล หรือ Login ด้วยสิทธิ์ root

2. Export Database ด้วยคำสั่ง

mysqldump -u user -p db-name > db-name.sql


3. เมื่อพิมพ์คำสั่งแล้วหาก Database User และ Database Name
ถูกต้องระบบก็จะให้พิมพ์รหัสผ่านฐานข้อมูล เมื่อกรอกรหัสผ่านถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้รอจนกว่ากระบวนการ Export จะเสร็จสิ้น


การ Import Database

1. Login เข้า ssh ด้วย User ที่มีสิทธิ์จัดการฐานข้อมูล หรือ Login ด้วยสิทธิ์ root

2. Import Database ด้วยคำสั่ง


mysql -u user -p db-name < db.sql   // ชื่อไฟล์ ที่เราได้อัพไว้บนโฮส เช่น db.sql


3. เมื่อพิมพ์คำสั่งแล้วหาก Database User และ Database Name
ถูกต้องระบบก็จะให้พิมพ์รหัสผ่านฐานข้อมูล เมื่อกรอกรหัสผ่านถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้รอจนกว่ากระบวนการ Import จะเสร็จสิ้นที่มา hostatom

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read