> คลังความรู้ > คำสั่ง Server/VPS > วิธี Clear ลบ BFM ( Brute force monitor logs to clear )


วิธี Clear ลบ BFM ( Brute force monitor logs to clear )


ใช้คำสั่งตามนี้ได้เลย ^^

cd  /usr/local/directadmin/data/admin
cat /dev/null > brute_log_entries.list
cat /dev/null > brute_user.data
cat /dev/null > brute_ip.data

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read