> คลังความรู้ > การใช้งานโฮสติ้ง > วิธีใช้งาน ฟรี SSL certificate จาก let’s encrypt


วิธีใช้งาน ฟรี SSL certificate จาก let’s encrypt


วันนี้ทางทีมงานว่าง เลยลองติดตั้ง let’s encrypt หรือ SSL certificate ฟรี มาให้ใช้งานกัน
มาเริ่มกันเลย


1.หลังจากเข้าสู่ระบบ Control Panel ของโฮสติ้งเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่เมนู SSL Certificates

2.คลิกเลือก Free & automatic certificate from Let’s Encrypt
โดยการเลือกตามลำดับดังรูปตัวอย่าง และ ใส่ข้อมูลป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดดังตัวอย่าง

3.กดปุ่ม Save ด้านล่าง แล้วรอสักครู่


4.เมื่อระบบได้ลงทะเบียนเรียบร้อย จะขึ้นข้อความ Certificate for XXX has been created successfully!
ด้านล่างสุดดังรูปตัวอย่าง


เพิ่มเติม


1.หากต้องการให้ข้อมูลเว็บไซต์แสดงเหมือนเดิมแบบไม่ต้องย้าย แบบ http และ https สามารถทำได้ดังนี้ครับ2.กดที่ชื่อโดเมนที่ต้องการ
3.ทำเครื่องหมายถูกหน้า Use a symbolic link from private_html to public_html … ดังรูป จากนั้นกดปุ่ม Save
หากไม่เลือก public_html เราจะต้องย้ายข้อมูลเว็บไปที่ folder private_html
ข้อควรระวัง หลังจากกดปุ่ม Save แล้ว ระบบจะแจ้งเตือนว่า จะทำการลบไฟล์ทีอยู่ใน private_html ทั้งหมด ให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า
ในโฟงเดอร์ดังกล่าว ไม่มีไฟล์ใดๆอยู่ หรือได้สำรองไว้แล้ว หลังจากนั้นกดปุ่ม OK


เรียบเรียงข้อมูล www.coolhostplus.net


Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read