> คลังความรู้ > Server Optimization > วิธีแก้ไขให้ DirectAdmin อ่านภาษาไทยได้


วิธีแก้ไขให้ DirectAdmin อ่านภาษาไทยได้


SSH เข้าไปยัง Server หรือ ที่เรียกโปรแกรมว่า putty

วิธีใช้คำสั่ง แก้ไขไฟล์

nano /usr/local/directadmin/data/skins/enhanced/lang/en/lf_standard.html

ค้นหา

LANG_ENCODING=iso-8859-1

แทนที่ด้วย

LANG_ENCODING=utf-8
 

การแก้ไขจะเห็นผลทันทีโดยไม่ต้อง Restart Service ใดๆ
หรือ สั่ง service directadmin restart สัก 1 ที

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read