> คลังความรู้ > การใช้งานโฮสติ้ง > การตั้งค่าวันเวลาที่จะให้?Cronjob ทำงาน


การตั้งค่าวันเวลาที่จะให้?Cronjob ทำงาน


การทำงานของระบบ?Cronjob จะเน้นการทำงานซ้ำ ๆ ในเวลาเดิมเรื่อย ๆ เช่นทำงานทุก ๆ 1 ปี และปีละ 1 ครั้ง อย่างตัวอย่างเรื่องของการส่งอีเมลล์อวยพรวันขึ้นปีใหม่ที่ได้กล่าวไปแล้ว เป็นต้น คราวนี้เราจะมาเจาะลึกในส่วนของวันเวลาที่เราจะสามารถตั้งค่าให้ระบบ?Cronjob นั้นทำงานตามที่เราต้องการ โดยแบ่งออกเป็น 5 ช่องดังต่อไปนี้

  1. Minute – นาทีที่เราต้องการให้ทำงาน (0-59)
  2. Hour – ชั่วโมงที่เราต้องการให้ทำงาน (0-23)
  3. Day of Month – วันในเดือนนั้นๆ (1-31)
  4. Month – เดือนที่ต้องการ (1-12)
  5. Day of Week – วันใน 1 อาทิตย์ (0-7 ?โดย 0 และ 7 จะหมายถึงวันอาทิตย์)

จากข้อมูลด้านบน เราต้องตั้งค่าทั้งหมดให้ครบทั้ง 5 ชนิดข้อมูล โดยแต่ละการกำหนดค่า ยังมีการตั้งค่าที่ล้ำลึกซับซ้อนไปมากกว่านี้อีก โดยเราจะอธิบายดังนี้

และนี่เป็นการตั้งค่าในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้?Cronjob นั้นทำงานตามวันเวลาที่เราสามารถกำหนดได้หลากหลายรูปแบบ ตามลักษณะงานนั่นเองที่มา xvlnw.com/read/1890

 

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read