> คลังความรู้ > Server Optimization > วิธีเช็คความเร็ว Speedtest.net บน VPS


วิธีเช็คความเร็ว Speedtest.net บน VPS


วิธีเช็คความเร็ว Speedtest.net บน VPS มี 2 แบบ

เข้า root

สั่งดาวน์โหลดโปรแกรม

wget -O speedtest-cli https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py


ตามด้วย

chmod +x speedtest-cli


และ 

./speedtest-cli.py --share

เสร็จแล้ว ใช้คำสั่ง python speedtest-cli --share  เพื่อเช็ค speed


ตัวอย่าง

root@sdragon256:~# python speedtest-cli --share  
Retrieving speedtest.net configuration...
Retrieving speedtest.net server list...
Testing from Secure Dragon LLC.(199.167.31.XXX)...
Selecting best server based on ping...
Hosted by Hivelocity Hosting(Tampa,FL)[27.12km]:56.982ms
Testing download speed........................................
Download:78.07Mbit/s
Testing upload speed..................................................
Upload:58.69Mbit/s
Share results:http://www.speedtest.net/result/2481742413.png


ปกติผมจะเทสด้วย wget กับ Option Output นะครับซึ่งก็เป็นวิธีที่ง่ายๆแต่วันนี้จะมาแนะนำเครื่องมือสำหรับใครที่จะทดสอบความเร็วโดยเช็คจาก speedtest.net

1 Download Speedtest-cli

cd /home
แล้วสั่ง wget -O speedtest-cli.py https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py

2 ใช้งานด้วยคำสั่ง

python speedtest-cli.py --share


ข้อมูลเพิ่มเติม
https://github.com/sivel/speedtest-cli

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read