> คลังความรู้ > คำสั่ง Server/VPS > คำสั่งสำหรับตรวจสอบ Hardware บน Linux Server (CentOS / Ubuntu)


คำสั่งสำหรับตรวจสอบ Hardware บน Linux Server (CentOS / Ubuntu)


ลองใช้คำสั่งเหล่านี้ผ่านทางบรรทัดคำสั่งดู จะช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นอีกมาก

- แสดง CPU
cat /proc/cpuinfo

- แสดงหน่วยความจำ
cat /proc/meminfo
free
grep processor /proc/cpuinfo
grep -i vendor /proc/cpuinfo | uniq
grep -i --color "model name" /proc/cpuinfo
grep -i --color "model name" /proc/cpuinfo | sort

- แสดงอินเตอร์รัป
cat /proc/interrupts

- แสดงอุปกรณ์ usb
cat /proc/bus/usb/devices
/sbin/lsusb

- แสดงอุปกรณ์ต่อกับ PCI
/sbin/lspci
/sbin/lspci -vv | less

ลองใช้คำสั่งเหล่านี้ผ่านทางบรรทัดคำสั่งดู จะช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นอีกมาก

- แสดง CPU
cat /proc/cpuinfo

- แสดงหน่วยความจำ
cat /proc/meminfo
free
grep processor /proc/cpuinfo
grep -i vendor /proc/cpuinfo | uniq
grep -i --color "model name" /proc/cpuinfo
grep -i --color "model name" /proc/cpuinfo | sort

- แสดงอินเตอร์รัป
cat /proc/interrupts

- แสดงอุปกรณ์ usb
cat /proc/bus/usb/devices
/sbin/lsusb

- แสดงอุปกรณ์ต่อกับ PCI
/sbin/lspci
/sbin/lspci -vv | less

- See more at: http://www.arnut.com/bb/node/234#sthash.tg3a29QP.dpuf

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read