> คลังความรู้ > คำสั่ง Server/VPS > ตั้งเวลาประเทศไทย CentOS


ตั้งเวลาประเทศไทย CentOS


การตั้งเวลาให้ระบบปฏิบัติการ CentOS มีเวลาตรงตามความเป็นจริงของประเทศไทยนั่นเองครับ โดยปัญหาการใช้งานต่างๆจะเกิดขึ้น หากเวลาไม่ตรงกับประเทศไทย อันได้แก่
การรัน Cronjob เป็นต้นครับ มันจะรันไม่ตรงตามเวลาที่เราตั้งไว้ สมติตั้งไว้เที่ยงคืน มันก็จะไม่รันตอนเที่ยงคืนนั่นเอง

ก่อนอื่นใช้คำสั่ง date เพื่อตรวจสอบก่อนว่าเซิฟเวอร์ของท่านมีเวลาตรงกับประเทศไทยแล้วหรือไม่?

[root@ ~]# date

จากนั้นท่านจะได้ผลลัพท์ออกมา หากว่ามันตรงก็คงไม่ต้องไปปรับอะไรมันเพิ่มนะครับ หากไม่ตรง สามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้ได้ครับ เพื่อปรับให้มันตรง

rm -rf /etc/localtime
ตามด้วย
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime


จากนั้นลองทดสอบใช้คำสั่ง date อีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจแล้วว่าตรงจริงๆครับ เพียงเท่านี้ก็แฮปปี้ได้แล้วครับ

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read