> คลังความรู้ > คำสั่ง Server/VPS > คำสั่งเบื้องต้นสำหรับคนใช้ VPS


คำสั่งเบื้องต้นสำหรับคนใช้ VPS

คำสั่งเบื้องต้น VPS LINUX ที่ใช้กันบ่อย

เปิด ssh พิม root ตามด้วย pass กด Enter

ใช้คำสั่ง เช่น จะ start service httpd # service httpd ตามด้วยคำสั่งต่อท้าย restart stop start reboot เลือก


#service directadmin start

#service proftpd start

#service named start

#service nginx start

#service exim start

#service httpd start

#service mysqld start

สำหรับ shutdown reboot ใช้ในเวลาเครื่องอืด แรมเต็ม หรือ มีปัญหาเท่านั้น

และ ขาดไม่ได้ คำสั่งที่จำใช้ประจำ คือ top ดู Process Monitor CPU RAM อื่น ๆ


บทความโดย : www.svmusichost.net

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read