> คลังความรู้ > คำสั่ง Server/VPS > คำสั่ง เช็คเวอร์ชั่น ดู OS


คำสั่ง เช็คเวอร์ชั่น ดู OS


คำสั่ง เช็คเวอร์ชั่น ดู OS ของเครื่อง สำหรับ ตระกูล Unix linux ใช้ได้กับ FreeBSD และ linux สำหรับคนที่ เช่า VPS ทำ Host

ควรรู้ไว้ หรือ admin ที่ต้องดูแลเครื่องหลายๆ เครื่อง เพราะ ตระกูล Unix linux แต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันพอสมควร

เช็คเวอร์ชั่นของ FreeBSD

# uname -mrs

ผลที่ได้เช่น

server# uname -mrs

FreeBSD 7.4-RELEASE i386


เช็คเวอร์ชั่นของ Linux

cat /etc/issue

ผลที่ได้เช่น

CentOS release 5.7 (Final)

นอกจากนี้ยังใช้คำสั่ง cat /proc/version เพื่อดูว่าเป็น Linux เวอร์ชั่นไหนได้อีกด้วย


เครดิต : mindphp

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read