> คลังความรู้ > Control Panel directadmin > วิธีสร้างฐานข้อมูล (Database) ใน Direct Admin


วิธีสร้างฐานข้อมูล (Database) ใน Direct Admin


วิธีสร้างฐานข้อมูล, การจัดการฐานข้อมูล, Database Mysql, Repair Database
  • คลิก Mysql Management
  • คลิก Create New Database
  • ระบุชื่อฐานข้อมูล ( Database Name ) และ ชื่อ ( Database Username )
- สามารถระบุชื่อเดียวกันได้
  • ระบุรหัสผ่าน ช่อง Username Password และ Confirm Password
  • คลิก Create

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านฐานข้อมูล Mysql ( Chanage Database Password )
  • คลิกชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการ
  • กด modify password
  • ตั้งค่ารหัสผ่านตามต้องการ

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read