> คลังความรู้ > วิธีจัดการโดเมน > การใช้งานโดเมน วิธีเปลี่ยน Name Server


การใช้งานโดเมน วิธีเปลี่ยน Name Server


วิธีใช้งานโดเมน อาจจะบอกวิธีไม่หมด เอาแต่วิธีใช้กันหลัก ๆ แล้วกัน นะคะ


ไปที่เมนูโดเมนของเรา คลิ๊กตามรูปที่ ทำ สีเหลี่ยมไว้เลยหลังจากที่คลิ๊กตามรูปด้านบน จะมาเจอหน้านี้ ให้ทำการกด จัดการโดเมน
หลังจากนั้น จะเข้ามาเจอเมนูมากมาย หากเราต้องการแก้ไข NS ให้ไปที่เมนู NameServer
แล้วนำ Name Server ที่ได้จากผู้ให้บริการมาใส่ แล้วกด บันทึก

หลังจากนั้นก็แค่รอมันอัพเดท ปกติจะใช้เวลาแระมาณ 30 - 24 ชั่วโมงหากมีข้อสงสัยติดต่อเราได้ www.facebook.com/CoolhostPlus/

Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read