> คลังความรู้ > วิธีใช้งาน Reseller Hosting > วิธีสร้าง Domain Name Server


วิธีสร้าง Domain Name Server


วิธีสร้าง Name Server เราบกตัวอย่างเป็นเว็บ โดเมนฟรี

แต่ตามจริงแล้ว วิธีก็เหมือนกันทั้ง โดเมน แบบเสียเงิน

มาดูตามรูปเลย ยกตัวอย่างเป็นเว็บโดเมนฟรี ของ freenom

1 เข้าสู่ระบบ ไปที่เมนู Domain
2  ตอนสร้าง Name Server ให้ทำ 2 รอบ ns1 และ ns2รอบแรก Name Server NS1


รอบที่สอง Name Server NS2


Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read