> คลังความรู้ > Control Panel directadmin > การจัดการฐานข้อมูล Database


การจัดการฐานข้อมูล Database


การจัดการฐานข้อมูล, Database Mysql, Repair Database

คลิก Mysql Management

ต่อไป เป็นการ สร้างฐานข้อมูล กดเข้าไปที่ เมนู Create new Database กรอก ข้อมูลลงไป
ตรง Random Password เราจะใส่เป็นรหัสที่เราต้องการ หรือ กดที่ Random ได้เลย แล้วตามด้วย Create

จะได้ ชื่อ DB และ รหัสผ่านเพื่อนำไปใช้ในการติดตั้ง สคริปเว็บแล้ว

สำหรับการใช้งานอื่น ๆ Repair Database และ ยังสามารถ ดาวน์โฆลด เฉพาะ DB ได้ด้วยWas this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites    Print this Article Print this Article

Also Read