เพิ่มระบบตรวจสอบโดเมน สามารถพิมชื่อโดเมนที่ท่านต้องการลงไป แล้วตรวจสอบว่า สามารถใช้งานได้หรือ เปล่า
สามารถเช็คได้ทั้ง .com .net .org .biz และ .tk ง่ายต่อการใช้งาน ดอทอื่น ๆ เช่น ml cf ga ยังไม่สามารถเช็คได้

ลิ้งตรวจสอบ : http://www.clients.coolhostplus.net/domainchecker.php


Friday, August 22, 2014

« Back