Affiliates Reseller ( นักขายแนะนำ สร้างรายได้ ) แค่วางลิ้งแนะนำให้คนมาใช้บริการกับเรา คุณก็มีรายได้ไปด้วย แจ่มาก ...

Affiliates หรือเรียกว่า “นักขายแนะนำ” คือตัวแทนของเราแบบแนะนำเว็บไซต์ ด้วยการนำลิงค์ของเรา ไปบอกต่อหรือแนะนำต่อ ลิงค์นั้นจะทำให้เราทราบได้ว่า ลูกค้าของเรามาจากคำแนะนำของตัวแทน ตัวแทนก็จะได้รับค่าตอบแทนตามค่าตอบแทนที่มีการสั่งซื้อของบริการนั้น ๆ


สนใจดูรายละเอียด http://www.coolhostplus.net/partner-affiliates.html


Friday, February 10, 2017

« Back